တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္

Admin Assistant Staff (Male Only – 10)Posts
– ဘြဲ႔ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
– သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာ Typing ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ Microsoft Word , Excel , Internet , Email အသံုးျပဳဖူးသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္(၂၀ မွ ၂၆) အတြင္းရွိသူျဖစ္ၿပီး သြက္သြက္လက္လက္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
– အေျခခံလစာ ၁သိန္း မွ ၁သိန္းခြဲ ရရွိမည္။
English Translator (Male & Female – 10)Posts
– B.A (English) ဘြဲ႔ရရွိပီးသူျဖစ္ရမည္။
– အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႕ကၽြမ္းက်င္စြာ ျပန္ဆိုေရးသားနုိင္ရမည္။
– ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြအႀကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ္လည္း ဘာသာျပန္ဆုိျခင္းအား စိတ္ဝင္စားသူမ်ားေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။
– ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားအား စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။
– အေျခခံလစာ ၂သိန္း မွ ၂သိန္းခြဲရရွိမည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္
09 263119775 , 09 786451106 ကိုဆက္သြယ္နုိင္ပါတယ္ရွင္။
ရံုးလိပ္စာကေတာ့ တုိက္အမွတ္(၆) ၊ အခန္းနံပါတ္ (၁၀၄)၊ အင္ၾကင္းၿမိဳင္အိမ္ရာ ၊ ဗိုလ္ခ်ိဳ(၁)ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕။
Email လိပ္စာကေတာ့ gasrecruit.hr5@gmail.com ကို Microsoft Word File (သို႕) PDF File ျဖင့္သာ ေပးပို႕ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ရွင္။